ajetau

ajètau interj. žr. ajetu: Ajètau tu munelė, nevalgo vaikas labai! Krš.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • ajetau — ajètau jst …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • muno — mùno (ž.) pron. pos. žr. mano: Be marškinių atlikau [bylinėdamasis], ale mùno viršus Dr. ^ Ajetau tu munaitis (sakoma džiaugiantis ar nustebus), kaip su gydymu gerai! Pp. Ajetau tu munẽlė! Nevalgo vaikas labai! Krš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššliaužti — iššliaũžti, ia (ìššliaužia), ìššliaužė intr. 1. Š, Rtr, Ser, NdŽ, KŽ šliaužiant išlįsti, išropoti: Buvo pavasaris, ir žalčiai jau buvo iššliaužę iš savo žiemos būstinių T.Ivan. Ìššliauža vienas, antras žaltys, ajetau! Krš. 2. išlipti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • munasis — 1 mùnasis, oji (ž.) pron. pers. emph. žr. manas: Mùnasis uošvis devynių dešimtų Užv. Mùnasis vaikas geras, klauso Rdn. Muniejai vaikai neblaksto į mokyklą Stl. ^ Ajetau tu munoji! (sakoma nustebus, pasibaisėjant) Erž. Jėzau tu munoji, kas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuverkti — nuver̃kti, ia (nùverkia), nùverkė Š, Rtr; Sut 1. tr. verkiant apgailėti, apverkti: Vieną nuverksì, ir kitą (apie žuvusius) Ėr. Nėr brangiausio vandenes, kaip ašaros žmogaus, gailėjimą darančio ir nuverkiančio nuodžias savas DP481. | refl.:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užvaryti — 1 užvaryti K, Rtr, OG102, DŽ1, KŽ; SD186,207, SD166, R, R39, MŽ, MŽ53, D.Pošk, Sut, L 1. tr. NdŽ varant, genant priversti patekti ant ko nors ar už ko nors, užginti: Jis nori kiaulę užvaryt ant kelio, o to vis par laukus Upt. Arklys jei sykį par… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.